Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

Lluniau Teuluol / Family Pictures / Familienbilder

 

2
Kate mewn aduniad teuluol
Kate in a family reunion
Kate bei einem Familientreffen
Kate yn München, 1935
Kate in Munich, 1935
Kate in München, 1935
Kate a Gwyn Griffiths, diwrnod eu priodas, 13/9/1939
Kate and Gwyn Griffiths on their wedding day, 13/9/1939
Kate und Gwyn Griffiths, an ihrem Hochzeitstag, 13/9/1939
 
Robert Griffiths, tad Gwyn, gweinidog Moriah, Pentre
Robert Griffiths, Gwyn’s father and minister of Moriah, Pentre
Robert Griffiths, Vater von Gwyn und Pfarrer von Moriah Kirche, Pentre
John Griffiths, Robert Griffiths a’u mam a’u brodyr a’u chwiorydd
John Griffiths, Robert Grifiths with their mother, brothers and sisters
John Griffiths, Robert Grifiths mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern
Gwyn
Kate a Gwyn Griffiths yn Karlshamn, Sweden
Kate and Gwyn Griffiths at Karlshamn, Sweden
Kate und Gwyn Griffiths in Karlshamn, Sweden
Kate a Günther, ei brawd
Kate with her brother Günther
Kate mit ihrem Bruder, Günther
Gwyn a Günther, ei frawd-yng-nghyfraith
Gwyn and Günther, his brother-in-law
Gwyn und Günther, sein Schwager
Blaenorol / Previous / Vorhergehenden  Mwy / More / Mehr
Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd