Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

Kate Bosse-Griffiths:

Gweithiau / Works / Werke


Amarna Studies
and Other Selected Papers

Studies relating to the reign of Amenophis IV / Akhenaten, with particular reference to the miniature arts.
244 pages. Academic Press Fribourg, 2001.
ISBN: 978-3-7278-1360-3

 

 

DOWNLOAD PDF VERSION HERE

Byd y Dyn Hysbys:
Swyngyfaredd yng Nghymru

Astudiaeth sy'n egluro ac yn cyfiawnhau gwaith a swyddogaeth dewiniaid yng Nghymru, gan roi sylw arbennig i rai yn Sir Gaerfyrddin a Sir Ddinbych.

 

 

LAWRLWYTHWCH PDF YMA

Cariadau

Storiau meddylgar yn trafod gwahanol fathau o berthynas - rhwng y rhywiau, rhwng y cenhedlaethau, a rhwng merch a'r greadigaeth ei hun...
ISBN: 0862437474

 

 

PRYNWCH O WEFAN Y LOLFA
http://www.ylolfa.com/dangos.php?ISBN=0862433460

Mae'r Galon Wrth y Llyw

Nofel arloesol a gyhoeddwyd yn 1957 am bwer dinistriol serch y tu allan i briodas.

Nawr mewn argraffiad newydd gan wasg Honno gyda rhagymadrodd gan Heini Gruffudd £8.99

Cliciwch yma i archebu'r llyfr

 

Teithiau'r Meddwl

Casgliad o ysgrifau amrywiol yn trafod teithiau, llyfrau a syniadau, hanes a chrefydd; ynghyd â chrynodeb o fywyd a gwaith yr awdur, a llyfryddiaeth lawn o'i gwaith.
ISBN: 0862437474


 

PRYNWCH O WEFAN Y LOLFA
http://www.ylolfa.com/dangos.php?ISBN=0862437474

LAWRLWYTHWCH fel PDF

"Dy bobl di fydd fy mhobl i:
Your people will be my people"

Traethawd ymchwil (Saesneg) am Kate Bosse-Griffiths gan Gwennan Higham

Your People will be My People - research thesis on Kate Bosse-Griffiths by Gwennan Higham

Dein Volk ist mein Volk - Forschungsauftrag über Kate Bosse-Griffiths von Gwennan Higham

LAWRLWYTHWCH PDF YMA

DOWNLOAD PDF HERE

 

Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd