Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

Kate Bosse-Griffiths:

Bywgraffiad / Biography / Biographie   --2--


1936

Ffoi o'r Almaen i St. Andrews yn yr Alban, yna i Lundain ac wedyn i Rydychen lle cafodd swydd yn Adran Eifftaidd Amgueddfa Ashmolean, a'i derbyn yn aelod uwch o Goleg Somerville. Yno cyfarfu â J.Gwyn Griffiths, myfyriwr ymchwil.

Fled from Germany to St. Andrews in Scotland, to London and then to Oxford where she was offered a post in the Egyptian Department of the Ashmolean Museum, together with senior membership of Somerville College. Met J.Gwyn Griffiths, a research student.

Sie flüchtete daraufhin von Deutschland nach St. Andrews in Schottland, und ging dann nach London und Oxford, wo sie bald Stellen als Teilzeitdozentin für Ägyptologie und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ashmolean Museum sowie eine Stelle als Senior Member am Somerville College erhielt. In Oxford lernte Käthe Bosse ihren späteren Mann, den Ägyptologen und Keltologen John Gwyn Griffiths, kennen.

 

1939

Priodi J.Gwyn Griffiths ym mis Medi a symud i'r Pentre, Rhondda.

Married J.Gwyn Griffiths in September and moved to Pentre, Rhondda, Wales.

Sie heiratete John Gwyn Griffiths im September und zog nach Pentre im Rhonddatal in Wales.

 

1941

Ei nofel Anesmwyth Hoen yn ennill Cystadleuaeth Nofel Fer Llyfrau'r Dryw. Roedd ar y pryd yn aelod blaenllaw o gylch llenyddol Cadwgan.

Her novel Anesmwyth Hoen (Restless Mood) won the Short Novel Competition of publishers Llyfrau'r Dryw. She had become a leading member of the Cadwgan literary circle.

Ihr Roman "Anesmwyth Hoen" (Rastlose Stimmung), gewann einen Wettbewerb für Kurzromane des Verlagshauses Llyfrau'r Dryw. Sie wurde eine führende Figur im literarischen Kreis Cadwgan.

 

1943

Geni mab, Robat (Robert Paul)

Birth of son, Robat (Robert Paul).

Geburt ihres Sohnes Robat (Robert Paul).

 

1944

Cyhoeddi Fy Chwaer Efa a Storïau Eraill.

Published Fy Chwaer Efa a Storïau Eraill (My Sister Eve and Other Stories).

Veröffentlichung von "Fy Chwaer Efa a Storïau Eraill" (Meine Schwester Eve und andere Geschichten).

 

1976

Treulio cyfnod yng Ngholeg yr Holl Eneidiau, Rhydychen ac ym Mhrifysgol Tübingen.

Spent periods at All Souls College, Oxford and Tübingen University.

Hielt sich am All Souls College, Oxford und an der Universität Tübingen auf.

 

1977

Cyhoeddi Byd y Dyn Hysbys.

Published Byd y Dyn Hysbys (The Welsh Shaman's World).

Veröffentlichung von "Byd y Dyn Hysbys" (Die Welt des walisischen Schamanen)

 

1985

Taith ymchwil i Ynysoedd Hawaii.

Research journey to the Islands of Hawaii.

Forschungsreise nach Hawaii

 

1995

Cyhoeddi Cariadau, casgliad o storïau byrion.

Published Cariadau (Types of Love), a collection of short stories.

Veröffentlichung von "Cariadau" (Arten der Liebe), eine Sammlung von Kurzgeschichten.

 

1998

Bu farw yn 87 oed yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Died 87 years of age at Morriston Hospital, Swansea.

Starb im Alter von 87 Jahren im Morriston-Krankenhaus, Swansea.

 

Blaenorol / Previous / Vorhergehenden

1946

Geni ail fab, Heini (Gwilym Heinin) yn Nolgellau.

Birth of second son, Heini (Gwilym Heinin).

Geburt ihres zweiten Sohnes Heini (Gwilym Heinin).

 

1947

Ei phenodi yn Guradur Anrhydeddus Adran Archaeoleg y Sefydliad Brenhinol yn Abertawe.

Appointed Honorary Curator of the Archaeological Department of the Royal Institution, Swansea.

Kate Bosse-Griffiths wurde zur Kuratorin für Archäologie am Swansea Museum ernannt.

 

1951 - 1962

Cyhoeddodd Bwlch yn y Llen Haearn yn 1951, Mae'r Galon Wrth y Llyw (nofel) yn 1957, a'r gyfrol  Trem ar Rwsia a Berlin yn 1962.

Published Bwlch yn y Llen Haearn (Gap in the Iron Curtain) in 1951, Mae'r Galon Wrth y Llyw (The Heart is at the Helm), a novel, in 1957, and Trem ar Rwsia a Berlin (A View of Russia and Berlin) in 1962.

Veröffentlichte 1951 "Gap in the Iron Curtain" - Spalte im EisernenVorhang, "Mae'r Galon Wrth y Llyw" (Das Herz ist am Ruder), einen Roman, 1957, und "Trem ar Rwsia a Berlin" (Ein Blick von Russland und Berlin) 1962.

1965-66

Treulio blwyddyn ym Mhrifysgol Cairo.

Spent year at Cairo University.

Verbrachte ein Jahr an der Universität Kairo.

 

1970

Cyhoeddi Tywysennau o'r Aifft.

Published Tywysennau o'r Aifft (Sheaves from Egypt).

Veröffentlichung von "Tywysennau o'r Aifft" (Garben aus Ägypten).

 

1971

Ei phenodi yn Guradur Anrhydeddus Amgueddfa Wellcome yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe. Daliodd y swydd hyd at 1995.

Appointed Honorary Curator of the Wellcome Museum at University College, Swansea, holding the post until 1995.

Wurde zur ehrenamtlichen Kuratorin des "Wellcome-Museums" an der Universität Swansea ernannt und hielt diese Stelle bis 1995.

 

 

Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd