Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

Kate Bosse-Griffiths:

Llyfryddiaeth / Bibliography / Bibliographie   --2--


1959

'Excavations at Minchin Hole, Gower' (reviewing finds by J.G. Rutter), SWEP, 23.10.1959.

'Ysgrifennu llenyddiaeth', Baner ac Amserau Cymru, 12.12.1959.

1960

 'The Roman hammer of Killay', SWEP, 10.04.1960.

'A Mesolithic Site - Burry Holmes', SWEP, 16.04.1960.

'Leningrad, a two-sided city', SWEP, 05.09.1960.

Adolygiad o Y Foel Fawr gan R. Gerallt Jones, Y Faner, 1960.

'Moscow State University on Lenin Hill hosts an International Congress of Orientalists, but China is missing', SWEP, 05.09.1960.

1961

'The Early Kelts wore Kilts', SWEP, 01.02.1961.

'Oldest Homestead in Wales' (Paviland Cave, Gower), SWEP, 16.03.1961.

'Y Roced a aeth i Chwilio am Dduw', Y Cymro, 13.07.1961.

'Y Pasg yn Fiena', Western Mail, 7.04.1961.

'Pryd gwerinol ym Moscow', Y Cymro, 12.01.1961.

'Swansea through the Eyes of 1883: the metallurgical metropolis of Great Britain', SWEP, 19.10.1961.

'Y Ddwy Iaith yn Belgium: Gorymdaith Fawr Brwsel', Y Ddraig Goch, 12.1961.

'Finds from "The Tomb of Queen Tiye" in the Swansea Museum', JEA, 47 (1961), 66-70, with 1 Pl.

1962

'Welsh money for St David's Day: an Anglesey Penny', SWEP, 01.03.1962.

'The Royal Seal of Glyndŵr: OWYNUS DEI GRATIA PRINCEPS WALIAE', SWEP, 27.05.1962.

'Finds of Roman Remains at the Barlands Quarry, Kittle, Gower', SWEP, 16.10.1962.

'Swansea Museum Treasures on TV', SWEP, 17.12.1962.

'Hywel Dda a John Voss', Y Ddraig Goch, Mai, 1962.

'Swansea-made Imitations of Greek Vases', SWEP, 17.12.1962.

'A'r Holl Ddaear ydoedd o Un Iaith' (Gen.11:1), Barn, 11/12.1962.

Trem ar Rwsia a Berlin, Llyfr Taith, Gwasg Gomer, Llandysul, 1962.

1963

'Did a Roman drop part of his pay at Loughor?', SWEP, 28.01.1963.

'Swansea's Cultural Window', SWEP, 07.02.1963.

'The Pitcher that fell in Sweynese', SWEP, 28.03.1963.

'When they made a mug out of Oystermouth', SWEP, 21.05.1963.

'Politics is a Greek word; an on-the-spot-view of the electoral fall of Prime Minister Karamanlis', SWEP, 07.11.1963.

1964

'Flora Macdonald', Welsh Nation, 11.1964.

1965

'How did the coin from Carthage get to Glynneath?', SWEP, 21.01.1965.

1966

'A visit to Thebes in January 1966', (Karnak a Luxor yn Nwyrain Thebes, a Beddau'r Brenhinoedd a'r Breninesau yng Ngorllewin Thebes), SWEP, n.d. 1966.

1967

Twenty Thousand Years of Local History / Ugain Mil o Flynyddoedd o Hanes Lleol, 20pp, Abertawe, 1967

'Coracles on the River Teifi and their ancient prototypes', SWEP, 20.06.1967.

'The ram they kept on the balcony' (Y mae gwraig o Abertawe a fu'n byw yn yr Aifft yn trafod y gred Foslemaidd ynglñn â mab arall Abraham, Ishmael), SWEP, 05.07.1967.

'Must monuments fall into ruin before they are honoured?' (yn bennaf ynglñn â Charreg Gelli-Onnen yng Nghapel Undodaidd Gelli-Onnen ger Trebanos), SWEP, 13.07.1967.

'Threepenny medal of the heretic doctor' (Fe wnaeth y Derwydd a'r Dewin, Dr William Price o Lantrisant, amlosgi ei fab, Iesu Grist, ac mewn llys barn yng Nghaerdydd fe sefydlodd yr hawl i amlosgi. Fe ddathlodd yr achlysur trwy gyhoeddi 3,000 copi o fedal erwydd, a werthid am 3c yr un.), SWEP, 10.08.1967.

'Model shows Neath as the Romans knew it', SWEP, 23.10.1967.

'Wonderful Copenhagen and Hans Andersen's Little Mermaid: How the Danish State, amid a mass of imported books, protects Danish authors', SWEP, n.d. 1967.

1968

'Museum link with the Lamb and Flag and with a mediaeval tile from the site of Whitland Abbey', SWEP, 03.02.1968.

'The History of the Cross Keys Inn: A New Exhibit in the Swansea Museum', heb ei gyhoeddi, cf. 'Museum link with the Lamb and Flag', SWEP, 03.02.1968.

Translation of Eberhard Otto, Osiris und Amun, Kult und heilige Stätten (Munich, 1966), with the title Egyptian Art and the Cults of Osiris and Amon, with photographs by Max Hitmer, Thames and Hudson, London, 1968.

'The Leper-stone of Llanrhidian: now in the porch of the 12th century church of Llanrhidian, with carvings of Celtic origin similar to figures in ninth and tenth century Irish manuscripts', Western Mail, 04.04.1968.

'Once More: The Leper-Stone of Llanrhidian', The Gower Journal, 1968.

1969

'Festivals of Light: the St Martin's procession at Bonn', SWEP, n.d. 1969.

'Sir Hugh Johnys, Knight of Landimor Manor, Gower', SWEP, 01.02.1969.

'Sir Hugh, Warrior Knight of Landimor' (Knighted in Jerusalem, 1441), SWEP, 01.02.1969.

'The Healing Well beneath the Oil Pipes at St Margaret's Chapel, Coedffranc', SWEP, 01.03.1969.

'Swansea's 500-year-old Resurrection Window' (now at St David's Church, Swansea), SWEP, 02.04.1969.

'There is only one Abertawe', (Y mae gan nifer o ddinasoedd yr enw Swansea, ond y mae'r enw Cymraeg yn hynafol ac unigryw.), SWEP, 01.05.1969.

'Taith i Hyngari, gwlad yn y canol', Western Mail, 10.07.1969.

'A Skull in the Ribbons of a Bride in Wales and in Hungary', The Gower Journal, 1969, 35-38, gyda 2 blât.

1996

Review of P.G.P. Meyboom, The Nile Mosaic of Palestrina: Early Evidence of Egyptian Religion in Italy (Leiden, 1995), Classical Review 46, 1996, 282-4.

1999

(Wedi ei marw) 'Gwaith gan Rilke a fu'n Sail i Opera fodern yn Dresden, Ysgrifau Beirniadol XXV, gol. J.E. Caerwyn Williams, Dinbych, 1999, 126-9.

 

ARCHAEOLEG LEOL

Mae'r mynych gyfeiriadau sy'n ymwneud ag archaeoleg leol (rhai cynhanesyddol, Rhufeinig, canol oesol a modern) yn deillio o waith yr awdur fel Curadur Anrhydeddus mewn Archaeoleg i Sefydliad Brenhinol De Cymru; yn aml cysylltwyd hwy ag arddangosfeydd a drefnwyd ganddi yn Amgueddfa Abertawe. Mae'r dehongli yn aml yn cyfeirio at gefndir lletach; ac olrheinir themâu Celtaidd weithiau i dystiolaeth archaeolegol Ewropeaidd, fel yn 'Y Celtiaid yn Stuttgart'; mae hi hefyd yn rhoi sylw, ar adegau, i'r dystiolaeth lenyddol Gymraeg. Yn y ddau faes yma cafodd gymorth gwerthfawr gan yr Athro D. Ellis Evans, a fu'n gyfaill cymwynasgar iddi yn Abertawe ac yn Rhydychen.

 

LOCAL ARCHAEOLOGY

The many references to local archaeology (prehistoric, Roman, and from the middle and modern ages) arise from the author's work as Honorary Curator in Archaeology to the Royal Institute of South Wales; they were often linked to exhibitions she arranged in Swansea Museum. Her interpretations often refer to a wider background; and her Celtic themes sometimes come from European archaeological evidence, such as in 'The Celts in Stuttgart'; she also, on occasion, refers to Welsh literary sources. She received valuable help in these two fields from Professor D.Ellis Evans, who was a friendly benefactor to her in Swansea and Oxford.

 

ORTLICHEN GESCHICHTE

Die zahlreiche Bezüge zur örtlichen Geschichte (prähistorisch, römisch und von dem Mittelalter und der Moderne) ergeben sich aus der Arbeit der Schriftstellerin als ehrenamlichter Museumdirektor der Archäologie des Königlichen Institutes von Südwales. Die wurden oftmals in Verbindung mit Ausstellungen erwähnt, die sie für das Swansea Museum organisierte. Ihre Intepretationen beziehen sich oftmals auf einen umfassenden Hintergrund und die Keltische Themen gehen manchmal auf europäischen archäologischen Beweis zurück, z.B. ,Die Kelten in Stuttgart'; sie bezieht sich auch gelegentlich auf walisische literarische Quellen. In diesen zwei Bereiche bekam sie Hilfe von Professor D.Ellis Evans, der ihr in Swansea und Oxford einen freundlichen Wohltäter war.

 

CERDDI

Ceir mwy na hanner cant o'i cherddi, gan gynnwys rhai a ddyfynnir yma, yn ei chasgliad Gedichte. Mae'r rhan fwyaf yn Almaeneg, ond rhai yn Gymraeg. Cafodd y mwyafrif eu sgrifennu rhwng 1940 ac 1955.

 

POEMS

There are more than fifty poems, including those quoted here, in her collection Gedichte. Most are in German, but some are in Welsh. Most were written between 1940 and 1955.

 

GEDICHTE

Es gibt über fünfzig Gedichte in ihrer Sammlung, einschließend die hier zitierten Gedichte. Die Meiste sind auf Deutsch, aber einige sind auf Walisisch. Die Meiste wurden zwischen den Jahren 1940 und 1950 geschrieben.

Blaenorol / Previous / Vorhergehenden

1970

'Bonn ar y Groesffordd', Barn 87, 01.1970, 70 (gwasanaeth crefyddol adeg sefydlu Willy Brandt yn Ganghellor).

Tywysennau o'r Aifft, Llyfrau'r Dryw, Llandybïe, 1970 (hanes blwyddyn yn yr Aifft, gyda darlun o'r Hen Aifft a'r cyfnod modern yno).

1971

Review of Jack Lindsay, The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Egypt (Llundain, 1970), JEA 57, 1971, 231.

1972

'Mi a Fûm gyda Kazantzakis', Taliesin 24, 1972, 31-37.

1973

'Yn Wyneb Haul', Barn 127, 05.1973, 292-5, gyda 4 o luniau.

'Y Fam-gu Santaidd yn Llydaw', Barn, 11.1973, 27-29, gyda 3 ffigur.

'A Baker's Posture', JEA 59, 1973, 219-20.

Review of J. Brockhuis, De god in Renenwetet (Assen, 1971), JEA 59, 1973, 253-4.

1974

'John Penry a Bendith y Mamau', Barn, 05.1974, 486-8, gyda 2 lun (y Tylwyth Teg yw'r Mamau).

1975

Besprechung von Howard Carter, Das Grab des Tut-Ench-Amun (Wiesbaden, 1973), Bibliotheca Orientalis 32, 1975, 31-2.

Review of J. Spiegel, Die Götter von Abydos (Wiesbaden, 1973), JEA 61, 1975, 290-91.

Review of D.B. Thomson, Ptolemaic Oinochoai in Faience;Aspects of the Ruler-Cult (Oxford, 1973), JEA 61, 1975, 291-2.

1977

Byd y Dyn Hysbys. Swyngyfaredd yng Nghymru, tt.144, 28 o luniau. Y Lolfa, Tal-y-bont, 1977.

1978

Neudruck von Die menschliche Figur in der Rundplastik der Ägyptischen Spätzeit, usw. (1936).

Gwaith Gleiniau. Lluniau o Gasgliad Wellcome, Rhif 1, tt.15.

1979

'Darganfod "Beirdd Cymru" yn Hwngari', Western Mail, 28.04.1979

1981

'Dwy Santes: Dau draddodiad, Barn, 11.1981, 397-400, gyda 3 llun (trafodir Teresa o Avila a Sarada Devi o'r India).

1983

'The Fruit of the Mandragora in Egypt and Israel', Fontes atque Pontes, Festgabe H. Brunner, ed. M. Görg, Wiesbaden, 1983, 62-74. Ägypten und Altes Testament, 2 pls. (yn cynnwys 4 ffigwr), Bd. 5.

1984

Adolygiad o Pennar Davies, Yr Awen Almaeneg (1983), Y Darian, Coleg Abertawe, 3, 5, 05.1984, 7.

'Dwyrain a Gorllewin yn Sweden', Barn, 12.1984, 396-9, gyda 5 llun.

Cerddores yn Cwrdd â'i Duwiau / A Musician Meets Her Gods, Lluniau o Amgueddfa Wellcome, Coleg Prifysgol Cymru Abertawe, Rhif 2. Ffotograffau gan Roger P. Davies, lluniau gan Emyr Davies, 32tt, Coleg Prifysgol Abertawe, 1984.

'Baboon and Maid', Studien zu Sprache und Religion Ägyptens (Fs. Wolfhart Westendorf, Göttingen, 1984, ed. F Junge), 743-8, mit 3 Bilder.

1985

'Dirgelion Ynysoedd Hawaii', Barn 269, 06.1985, 208-211, gyda 6 llun.

'Problems with Pta-Sokar-Osiris Figures' (Abstract), ed. Sylvia Schoscke, Munich, 1985, 26.

'Problems with Pta-Sokar-Osiris Figures', presented to the 4th International Congress of Egyptology, Sept. 1st, 1985. First published fully above, Part II, 6, with 2 plates.

1986

'Gold Leaf from the Shrine of Queen Tiye', DE 6, 1986, 7-10, with 1 fig.

'Some Facts about Maya's Tomb', DE 4, 1986, 17-25.

1988

'Euros  Bowen a'r Gaeaf Caled', Taliesin, 63, 1988, 71-74. (Sonnir am ymweliadau a wnaeth y Parch. Euros Bowen, offeiriad a bardd, â gwersyll carcharorion rhyfel o'r Almaen ger y Bala, cyn y flwyddyn 1947).

1989

Review of M. Eaton-Krauss and E. Graefe, The Small Golden Shrine from the Tomb of Tutankhamun (Oxford, 1985), JEA 75, 1989, 271-3.

1990

'Y Stori Gyfriniol', Taliesin 69, 03.1990, 106-111 (stori sy'n ymwneud â'r Villa dei Misteri yn Pompeii).

 'Y Celtiaid yn Stuttgart', SWEP, 19.04.1990.

1991

'Remarks concerning a coffin of the XXIst Dynasty', DE 19, 1991, 5-12, gydg 1 llun. Gw. Rhan Part II, 1985 uchod. Papur a gyflwynwyd, i ddechrau, i Drydedd Gyngres Gydwladol yr Eifftolegwyr yn Nhoronto.

1992

'Sgrôl o Lyfr Esther', Y Faner, 20.03.1992, 6-7, gyda lluniau.

(Mae'r sgrôl mewn ysgrifen gain Hebraeg yn Amgueddfa Wellcome yn Abertawe, a rhoddodd Kate gopi i Synagog Abertawe er cof am ei mam, Käthe Bosse, a fu farw yn Ravensbrück yn 1944. Derbyniwyd y rhodd ar ran y Synagog gan Dr Leonard Mars, darlithydd mewn anthropoleg ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe.)

'Anrheg i Synagog', Y Cymro, 16.09.1992, 5, gyda llun.

'Incense for the Aten', with 2 plates, The Intellectual Heritage of Egypt, studies dedicated to L. Kákosy, ed. Ulrich Luft, Studia Aegyptiaca, 14, Budapest, 1992, 77-79. The paper was given to the 16eg International Egyptological Conference in Turin, Sept.6th, 1991.

1994

Review of Véronique Dasen, Dwarfs in Ancient Egypt and Greece (Oxford, 1993), Classical Review 44, 1994, 116-17.

'The Qur'an in Salman Rushdie's Novel The Satanic Verses', New Welsh Review 7, 1994, 57-64. (= Part II, 11)

'Salman Rushdie a'r Qurân', Taliesin 84, 1994, 59-69.

'Croesawu Waldo o'r Carchar: Trem ar hen Lun', Barn, 375, 04.1994, 15. (Cafodd y bardd a'r heddychwr Waldo Williams ei garcharu yn Abertawe am iddo wrthod talu treth incwm fel protest yn erbyn gorfodaeth filwrol. Yma croesewir ef gan Dr Pennar Davies ac eraill.)

Five Ways of Writing between 2000 bc and ad 200, pp. 24, with 15 photographs by Roger P. Davies. Pictures from the Swansea Wellcome Museum, No.3, 1994.

1995

Cariadau, Y Lolfa, Tal-y-bont, 1995, pp. 151. Naw stori fer.


Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd