Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

J. Gwyn Griffiths:

Bywgraffiad / Biography / Biographie   --2--


1939 - 1943

Sefydlu Cylch Cadwgan, grwp o lenorion blaengar yn cynnwys Rhydwen Williams, Pennar Davies, D.R.Griffiths (ei frawd), Gareth Alban Davies a JGG a'i wraig.

Established the Cadwgan literary circle, a group of avant-garde Welsh writers including Rhydwen Williams, Pennar Davies, his brother D.R.Griffiths, Gareth Alban Davies as well as himself and his wife.

Gründung des Cadwgan literarischen Kreises – eine Gruppe avantgardistischer Schriftsteller aus Wales – zu der Rhydwen Williams, Pennar Davies, sein Bruder D.R.Griffiths, Gareth Alban Davies und JGG und seine Frau gehörten.

 

1943

Ei benodi'n athro Lladin yn Ysgol Ramadeg Y Bala; geni ei fab cyntaf, Robert Paul.

Appointed Latin teacher at Bala Grammar School; the birth of Robert Paul, his first son.

Einsetzungen als Lateinlehrer am Bala Gymnaisum; die Geburt seines ersten Sohnes, Robert Paul..

 

1946

Geni ei ail fab, Gwilym Heinin, a'i benodi'n ddarlithydd cynorthwyol yn y Clasuron yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe, ac yn ddarlithydd yn 1947. Ei ethol yn Llywydd UCAC, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru.

The birth of Gwilym Heinin, his second son; appointed assistant lecturer in Classics in the University of Swansea, and lecturer in 1947. Elected President of UCAC, the Welsh teachers' union.

Die Geburt seines zweiten Sohnes, Gwilym Heinin; er wurde als Assistent der Klassiken an der Univeristät von Swansea eingesezt und im Jahr 1947 Dozent. Er wurde zum Präsident der UCAC (Vereinigung der Lehrer von Wales) gewählt.

 

1957 - 1958

Bu'n Ddarlithydd Ymchwil Lady Wallis Budge yng Ngholeg y Brifysgol, Rhydychen; yn 1959 cafodd ei ddyrchafu'n ddarlithydd uwch yn Abertawe.

He was Lady Wallis Budge Research Lecturer in the University of Oxford; in 1959 was promoted to senior lecturer in Swansea.

Er war Dozent für das Lady Wallis Budge Forschungstipendium an der Universität von Oxford; im Jahr 1959 wurde er zum Dozent in höherer Position in Swansea befördert.

 

1973 +

Ennill cadair bersonol yn y Clasuron yn Abertawe. Bu wedyn yn treulio cyfnod yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol Bonn a Tübingen, a bu'n Gymrawd ar Ymweliad yng Ngholeg yr Holl Eneidiau, Rhydychen. Enillodd ymhen amser raddau ychwanegol am astudiaethau ar yr Hen Fyd, gan gynnwys D.Litt. (Rhydychen) a D.D. (Cymru).

Was given a personal chair in Classics at Swansea. He then spent periods as Visiting Professor in Bonn and Tübingen University, and was also Visiting Fellow in All Souls College, Oxford. Later won additional degrees for studies on the ancient world, including D.Litt. (Oxford) and D.D. (Wales).

Ihm wurde ein persönlicher Lehrstuhl für die Klassiker in Swansea verliehen. Er verbrachte eine Zeit als Gastprofessor an der Universität von Bonn und Tübingen und war auch Gastmitglied im All Souls College in Oxford. Später wurden ihm weitere Abschlüsse für seine Arbeit an der Antike verliehen, einschließlich D.Litt (Oxford) und D.D. (Wales).

 

1980 - 1996

Cyhoeddi The Origins of Osiris and his Cult (1980), Atlantis and Egypt (1991), a Triads and Trinity (1996). Yn 1989 cyhoeddodd Cerddi Groeg Clasurol.

Published The Origins of Osiris and his Cult (1980), Atlantis and Egypt (1991), and Triads and Trinity (1996). In 1989 he published a collection of Greek classical poetry, translated into Welsh.

Die Veröffentlichug von The Origins of Osiris and his Cult (1980), Atlantis and Egypt (1991), and Triads and Trinity (1996). Im Jahr 1989 veröffentlichte er eine Sammlung von altgriechischen Gedichte, die ins Walisische übersetzt wurden.

 

2004

Bu farw yn 92 oed. Cyhoeddwyd casgliad cyflawn o'i gerddi, Hog Dy Fwyell, yn 2007, sy'n cynnwys y chwe chyfrol o gerddi a sgrifennodd yn ystod ei fywyd.

Died 92 years of age. A complete collection of his poems, Hog Dy Fywell (Sharpen Your Axe), was published in 2007 and included the six volumes of poetry he wrote during his life.

Gestorben im Alter von 92 Jahren. Eine Gesamtwerk seiner Gedichte, Hog Dy Fywell (Schleife deine Axt), wurde im Jahr 2007 veröffentlicht und darin enthalten, die sechs Bände der Gedichte seiner Lebenszeit.

 

Blaenorol / Previous / Vorhergehenden

 

1960

Cyhoeddi The Conflict of Horus and Seth ac astudiaeth arall ar Osiris, The Origins of Osiris, yn 1966.

Published The Conflict of Horus and Seth. He published another study of Osiris, The Origins of Osiris, in 1966.

Veröffentlichung des Horus-Seth Konflikts. Im Jahr 1966 gab er noch eine Studie über Osiris, The Origins of Osiris, heraus

 

1965 - 1966

Ei ddyrchafu'n ddarllenydd; yn 1965-66 roedd yn Athro Gwadd yn y Clasuron ac Eifftoleg ym Mhrifysgol Cairo. Ei ethol yn Aelod Gohebol o Sefydliad Archaeolegol yr Almaen; ennill gwobrau ymchwil Leverhulme ar gyfer gwaith ar Apuleius, Metamophorses XI, a gyhoeddwyd dan y teitl The Isis-book (1975).

Promoted to reader; in 1965-66 he was Visiting Professor in Classics and Egyptology in Cairo University. Elected Corresponding Member of the German Archaeological Institute; won Leverhulme research prizes for work on Apuleius, Metamophorses XI, that was published in 1975 under the title The Isis-book.

Er wurde zum Dozent befödert; in den Jahren 1965-66 besuchte er die Universität von Cairo als Gastprofessor der Klassiker und Ägyptologie. Er wurde zum korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt; ihm wurde der Forschungspreis ‘Leverhulme’ in seiner Arbeit an Apuleius, Metamophorses XI, verliehen, der im Jahr 1975 unter dem Titel ‘The Isis-book’ veröffenlicht wurde.

 

1970

Cyhoeddi cyfieithiad a golygiad o Plutarch, De Iside et Osiride.

Published and edited a translation of Plutarch, De Iside et Osiride.

Veröffentlichtung und Herausgebung einer Übersetzung von Plutarch, De Iside et Osiride.

 

1970 - 1978

Golygydd y Journal of Egyptian Archaeology.

Edited the Journal of Egyptian Archaeology.

Herausgabe der Journal of Egyptian Archaeology.

 

 

Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd