Gweithiau Yr Athro J. Gwyn Griffiths a Dr Kate Bosse Griffiths ym maes llenyddiaeth, Eifftoleg a'r Clasuron
The works of Professor J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse Griffiths in the fields of Egyptology, Classical Studies and literature
Die ägyptologischen, klassischen und litarischen Werke von Herr Professor J. Gwyn Griffiths und Dr Kate Bosse Griffiths

J. Gwyn Griffiths:

Bywgraffiad / Biography / Biographie   --1--


1936 - 1937

Cynorthwywr archaeolegol gyda'r Egypt Exploration Society in Sesebi, Niwbia Isaf.

Archaeological assistant with the Egypt Exploration Society in Sesebi, Upper Nubia.

Archologischer Assistent bei der Gesellschaft‚ Egypt Exploration Society‘ in Sesebi, Obernubia.

 

1936 - 1939

Cymrawd Prifysgol Cymru yn astudio yng Ngholeg y Fenhines, Rhydychen ar bwnc y Cweryl rhwng Horws a Seth. Enillodd radd D.Phil am ei waith ar hyn yn 1949.

Fellow of the University of Wales at Queen's College, Oxford where he worked on the Quarrel between Horus and Seth. He won a D.Phil for work on this subject in 1949.

Mitglied der Universität von Wales am Queen’s College, Oxford in der er am Streit zwischen Horus und Seth arteitete. Dafür bekam er seine Promotion im Jahr 1949.

 

1939

Priodi Kate Bosse, yn enedigol o Wittenberg, Yr Almaen, a fu'n gweithio yn Amgueddfa'r Ashmolean yn Rhydychen; ymgartefu yn y Rhondda.

Married Kate Bosse from Wittenberg, Germany, who had worked at the Ashmolean Museum, Oxford; they settled in the Rhondda, South Wales.

Heirat mit Käthe Bosse aus Wittenberg, Deutschland, die im Ashmolean Museum Oxford gearbeitet hatte; sie ließen sich in Rhondda, Südwales, nieder.

 

 

Mwy / More / Mehr

1911

Geni yn y Porth, y Rhondda, ar Ragfyr 7, yn drydydd plentyn i'r Parchedig Robert Griffiths, gweinidog ar gapel Moreia, Pentre a Jemima (Mima) Griffiths o Lanwrda, Sir Gaerfyrddin.

Born in Porth, Rhondda on December 7th, the 3rd child of Rev. Robert Griffiths, minister of Moreia chapel, Pentre and Jemima (Mima) Griffiths from Llanwrda, Carmarthenshire, South Wales.

Geboren in Porth, Rhondda, am 7. Dezember, als drittes Kind von Robert Griffiths, Pfarrer der Moreia-Gemeinde, Pentre und Jemima (Mima) Griffiths von Lanwrda, Landkreis Carmarthen.

 

1928 - 1934

Myfyriwr yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd gan ennill gradd dosbarth cyntaf yn Lladin yn 1932. Yn 1933 enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Groeg, ac yn 1934, ddiploma athro, eto yn y dosbarth cyntaf.

Student at University of Wales, Cardiff where he gained a 1st class degree in Latin in 1932. In 1933 he won a 1st class degree in Greek, and in 1943, a teacher's diploma (again 1st class).

Student an der Universität von Wales, Cardiff, in der er im Jahr 1932 einen Abschluss mit Auszeichnung im Lateinischen machte. Im Jahr 1933 machte er einen Abschluss mit Auszeichnung im Griechischen und im Jahr 1943, einen Lehramtsabschluss, wieder mit Auszeichnung.

 

1934 - 1936

Ym Mhrifysgol Lerpwl, lle enillodd radd M.A. ar ddylanwad yr Hen Aifft ar gwltiau crefyddol Groeg yn y cyfnod Mycenaidd. Dysgodd Eiffteg a Hebraeg yn y cyfnod hwn.

Went to Liverpool University, where he won an M.A. degree on Ancient Egypt's influence on Greek religious cults in the Mycenean period.

Er ging an die Universiät in Liverpool, wo er seinen Abschluss mit einer Masterarbeit über den Einfluss des altes Ägyptens auf die religiösen Kulte in Griechenland in der mykenischen Epoche machte. In dieser Zeit lernte er Ägyptisch und Hebräisch.(nid yw’r frawddeg yma yn y Saesneg) .

 

Manylion gwefan:  mach2media ltd   Technoleg Taliesin Cyf Cysylltu / Contact / Kontakt: Heini Gruffudd  Robat Gruffudd